TR6160435     Bağımsız Distribütör İsmail YAVUZ Sayfasıdır

Diğer Satış Modellerinden Farkı Nedir?
Diğer Satış Modellerinden Farkı Nedir?

Doğrudan satış sistemi aynı diğer satış kanallarında olduğu gibi tüketicilere ürün ve hizmet sunmaktadır. Temel farklılık ise müşteriyle satıcıyı çok farklı bir kanal kullanarak buluşturabilmesidir. Perakende satış ile doğrudan satış arasında benzerlikler olduğu kadar, farklılıklar da bulunmaktadır. Perakende satış şirketleri kendi çalışanlarının satışları ile satış yaparken, doğrudan satış şirketleri bağımsız satıcıların satış gücüyle ve sosyal çevreleriyle iş yapar.

Doğrudan Satış işini halen ülkemizde büyük bir tüketici sorunu haline gelen kapıdan satış ile karıştırmamak gerekir. Doğrudan satış firmalarının ürünlerinin satışını yapan kişiler pazarladıkları ürünlerinin tanıtımını satış yapacakları kişi ve kişilerle önceden mutabık kalındığı bir zaman ve yerde birebir tanıtarak satış yaparlar. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, Doğrudan Satış Derneğine üye şirketlerin hepsinde mağaza dışında gerçekleşen bu satışlarda müşterinin yasalarla belirtilen “vazgeçme süreleri”nin üzerinde süreler içerisinde fikir değiştirip malı geri verme imkanı vardır. Müşteri bu sürelerde bir kere daha düşünüp, malın kalitesini ve fiyatını karşılaştırma fırsatına sahip olur. Bu gerçek doğrudan satışı tüketici için en korunaklı satın alım yöntemi yapmaktadır. Ayrıca “vazgeçme” süresini yasaların öngördüğünden daha uzun tutarak, üyeleri kısıtlayan ahlaki ilkeler yerleştirerek ve tüketici dernekleri ile sürekli iletişim kurarak da doğrudan satış sektörü tüketiciyi korumaktadır.

Başlıca farklılıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Müşteri ile kişisel ilişki geliştirilir, satışın başarısı bağımsız satıcı ile müşteri arasındaki ilişkiye bağlıdır.

Sabit mağaza-müşteri arasındaki ilişkiye bağımlı değildir, satış farklı bir çok ev, iş, sosyal ortamda gerçekleşebilir.

Bağımsız satıcılar kendi satış ekiplerini (alt ekip) oluşturmaları için teşvik edilir, böylece iş sahibi; gerçek, ulaşılabilir, dokunulabilir hedeflere bir takım ile birlikte yürür.

Bağımsız satıcı perakende sektöründeki satıcılardan çok farklı bir fonksiyon üstlenir, bağımsız satıcı aynı zamanda pazarlama planı yapar, promosyon aktiviteleri organize eder, bütçe yönetir, takım yönetir yani gerçek anlamda bir iş sahibi gibi hareket eder. Bu durum, bağımsız satıcının kabiliyetlerinin, potansiyellerinin ortaya çıkarılmasını da sağlar.

Scroll to Top