TR6160435     Bağımsız Distribütör İsmail YAVUZ Sayfasıdır

network marketing nedir
network marketing nedir

Network marketingin doğuşu nasıl oldu?

Network marketingin temelleri 1934 yılında atıldı diyebiliriz. Geliştiricisi ise kulaktan kulağa yayılan deneyimlerin ve tavsiyenin tüketici kararları üzerinde çok ciddi etkisi olduğunu düşünen Carl Rehnborg isimli Amerikalı girişimci. Uzun yıllar boyunca aynı teknik üzerinden farklı şirketler kuran girişimci, zaman içerisinde sistemi sürekli geliştirdi. Carl Rehnborg'un kurusucu olduğu Amway şirketinin 1994'te Türkiye pazarına girmesiyle beraber de ülkemiz network marketing sistemiyle tanışmış oldu.

Network marketing sistemi tam olarak nedir?

Doğrudan satış, bir mal veya hizmetin yüz yüze görüşülen bir satış temsilcisi tarafından tanıtılması ve satılmasıdır. Network marketing de doğrudan satışın geliştirilmiş en çağdaş versiyonudur diyebiliriz. Bu sistem Çok Katlı Pazarlama (MLM) olarak da bilinir.

Network marketingde her temsilci yeni temsilci kayıtları alarak onları yetiştirir ve destekler. Yani zaman içerisinde kendisine bir ekip kurar. Aynı temsilci bir yandan kendi çevresine satış yapmaya devam ederken diğer yandan ekibini kontrol eder ve yönetir. Bu arada kurduğu ekibin yaptığı satışlar üzerinden komisyon alarak ekstra para kazanır. İşte network marketingi doğrudan satıştan ayıran en önemli özelliklerden biri de bahsettiğimiz komisyon olayıdır.

Network marketing sisteminin katılımcıya yararları neler?

Network marketingde satış temsilcileri iki yoldan para kazanır. Bunlardan biri, temsilcilerin yaptıkları satışlar doğrultusunda sağladıkları kazançtır. Diğeri de ekiplerine kattıkları kişilerin yaptıkları satışlardan gelen komisyondur. Ayrıca bu sistemde satış temsilcileri kendi ekiplerini oluşturur, bu ekipleri geliştirir, yönetir ve en sonunda ekibin başarısı üzerinden bir kazanç sağlar. Tüm bu açılardan bakıldığında network marketing için kişilere kendi işini kurma ve geliştirme imkanı sağlayan bir iş modeli de diyebiliriz.

Network marketing ürün sağlayıcısı ile son tüketici arasındaki aracı sistemleri ortadan kaldıran bir sistem. Bu da daha uygun fiyatlı ürünlerin satışına olanak tanıyor. Bu yönüyle bakıldığında network marketing oldukça seviliyor. Fakat bir yandan da ülkemizde belirli bir dönemde yaşanan saadet zinciri dolandırıcılıklarının tüketiciler ve katılımcılar üzerinde bıraktığı etki var. Bu da sisteme olan güvenin zaman zaman sarsılmasına sebep oluyor. Bu arada konu 14 Ocak 2015 tarihinde çıkarılan bir yönetmelik ve aynı dönem içerisinde düzenlenen bir kanun ile güvence altına alındı. Artık network marketing ile saadet zinciri, titan ve ponzi gibi sistemler arasındaki fark netleşti. Bu gelişmeler ışığında, her şeye rağmen network marketingin geliştiğini ve gelecekte de bizimle olacağını söyleyebiliriz.

Scroll to Top