TR6160435     Bağımsız Distribütör İsmail YAVUZ Sayfasıdır

Vizyon – Misyon
Vizyon – Misyon

Gano Excel, iş hayatındaki başarılı yirmi yılıyla, gelecek on yıllar boyunca sürekli başarı sağlamak için operasyonlarını sürekli olarak geliştirmekte ve iyileştirmektedir. Yedi (7) Temel Değeri ile birleşen Gano Excel’in Vizyonu ve Misyonu, iş ortaklarımıza ve sadık müşterilerimize yönelik bir evrimi, daha büyük bir hırsı ve sürekli bağlılığı yansıtır. Bunlar herkesin uzun vadeli başarısı için temeldir ve Gano Excel’in ileriye dönük kurumsal standardını temsil eder. Güçlü bir iş odaklı vizyon, misyon ve temel değerlerle Gano Excel’in dünyaya daha fazla sağlık, zenginlik ve mutluluk getirerek daha yüksek noktalara ulaşacağına inanıyoruz.

Gano Excel’in Vizyonu:
Üstün Kaliteli Ganoderma İmmünoloji ürünlerinin İcadı, Yetiştirilmesi, Üretimi ve Dağıtımında dünya lideri olmak

Gano Excel’in Misyonu:

  • Yenilikçi Ganoderma immünoloji ürünlerini araştırmak ve geliştirmek;
  • Güçlü bir pazar varlığına sahip olmak ve Network Marketing Endüstrisinde en iyi iş fırsatını sağlamak
  • Küresel olarak daha sağlıklı ve daha zengin bir topluluk oluşturmak için
  • Gano Excel’i küresel bir ev markası yapmak için
  • Gano Excel’i Sağlık Endüstrisinde gerçekten sürdürülebilir bir şirket yapmak için
Scroll to Top